Datum objave: 20.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana,
Številka: 103-

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: šifra DM: J017103 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) - v OE TAJNIŠTVO 

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017103,
• Tarifni razred: VII/2,
• Šifra naziva: 0,
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: krajši (polovični) delovni čas (20 ur/ teden oz. 4 ure dnevno),
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
• Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri,
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer ekonomija, družboslovne smeri ali tehnične smeri.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• znanje dveh tujih jezikov,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• finančno-računovodska znanja,
• poznavanje predpisov delovnega področja,
• komunikativnost,
• samostojnost.

Delovne izkušnje:
• 3 leta delovnih izkušenj s področja projektnega dela.

Opis delovnega mesta:
I. Splošni opis:

- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

II. Podrobnejši opis:
- finančno vodenje, nadzor in spremljanje raziskovalnih projektov,
- sodelovanje z zunanjimi revizorji pri revidiranju projektov,
- pomoč raziskovalcem pri prijavljanju na raziskovalne projekte,
- koordinacija in priprava dokumentov za zaposlovanje na projektih, priprava načrta nakupa raziskovalne opreme ali investicij povezanih s projektom,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v okvir raziskovalne dejavnosti fakultete.

Datum objave: 20. 02. 2019

Rok za prijavo: do vključno 06. 03. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA