Datum objave: 22.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za kakovost

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  zaradi povečanega obsega dela (projektne razvojne aktivnosti) določen čas do 31. 12. 2020
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) -
Zaželeno: družboslovna smer
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge pri posodabljanju sistema kakovosti, ki so vključeni v razvojne cilje,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri samoevalvaciji študijskih programov na univerzitetni ravni,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri letni vzorčni zunanji evalvaciji študijskih programov na univerzitetni ravni,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri posvetovalnih obiskih na univerzitetni ravni,
- samostojno opravlja strokovne naloge pri postopkih (podaljšanja) akreditacij(e), evalvacij zavoda,
- samostojno koordinira procese zagotavljanja kakovosti na UL,
- pripravlja analize in študije s strokovnega področja,
- nudi podporo in svetuje članicam na svojem področju,
- sodeluje pri pripravi načrtov in poročil,
- sodeluje pri izvajanju projektov.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  22. 2. 2019 – 6. 3. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.