Datum objave: 26.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

NAČRTOVALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017212
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • Priporočeno: računalniška, informacijska smer
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje računalniške opreme in sistemske analize
 • poznavanje lastnosti kompleksnih informacijskih sistemov
 • znanje informacijske varnosti
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju razvoja informacijskih sistemov univerze
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov univerze
 • koordinira in vodi  aktivnosti s področja informacijskih sistemov za univerzo
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek projektov
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic in tajništva univerze
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • pripravlja načrte  razvoja informacijskih sistemov
 • sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij novih informacijskih sistemov 
 • spremlja spremembe poslovnih procesov, pri katerih se uporabljajo informacijski sistemi 
 • spremlja izvedbo novih projektov in dograditev
 • sodeluje z uporabniki pri oblikovanju zahtev za podporo procesom, ki so podprti v informacijskih sistemih
 • koordinira in i sodeluje z zunanjimi izvajalci in informatiki na članicah na področju informacijskih sistemov  sodeluje pri uvajanju novih modulov ali verzij v informacijskih sistemih
 • skrbi za povezovanje informacijskih sistemov na ravni univerze
 • skrbi za operativnost informacijskih sistemov
 • spremlja informacijske sisteme ter zagotavlja delovanje v skladu s pričakovano razpoložljivostjo
 • nudi pomoč uporabnikom na drugi ravni podpore
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 39. plačni razred.

Rok za prijavo:  26. 2. 2019 – 1. 3. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:

 • vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
 • vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615