Datum objave: 07.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE RAZISKOVALCEV NA ZAČETKU KARIERE 2.1

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, za čas trajanja projekta, s polnim delovnim časom, od 1. 04. 2019 do 31. 03. 2022 s trimesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:
- ima zaključen doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in 5. 10. 2018
- na dan objave JR (tj 13.7.2018) ni bil v delovnem razmerju pri prijavitelju ni  bil  sofinanciran iz sredstev  predhodnega JR Raziskovalci 2.0 (2016);
- izpolnjuje vse druge pogoje, pri čemer pa ni nujno, da je državljan RS ali da ima stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali da je doktoriral v Sloveniji).

Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Dodatna zahtevana znanja oziroma obvladovanje:
• urejevalnik besedil
• delo z bazami podatkov

Rok za prijavo: do 12. 03. 2019

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Pesko Nina
Telefonska številka: 4798 418
E-mail: