Datum objave: 08.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: NAČRTOVALEC APLIKACIJ – za dokumentne sisteme

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017211
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) , ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
Priporočeno: računalniška, informacijska smer
- 4 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje računalniške opreme in sistemske analize
- poznavanje lastnosti dokumentnih sistemov
- znanje informacijske varnosti
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- oblikuje zapisnike
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- organizira,  in usklajuje delo na področju načrtovanja aplikacij, ki se nanašajo na dokumentne sisteme in sistemih za sodelovanje pri delu na dokumentih
- sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij za te sisteme
- spremlja poslovne procese, pri katerih se uporabljajo dokumentni sistemi
- spremlja delovanje obstoječih aplikacij in izvedbo dograditev
- usklajuje zahteve uporabnikov z izvajalci
- sodeluje pri uvajanju novih modulov ali verzij v dokumentnih aplikacijah
- pripravlja specifikacije funkcionalnosti in zahteve za nadgradnje
- usklajuje izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na dokumentne sisteme, med rektoratom in članicami
- skrbi za operativnost računalniških sistemov, ki se nanašajo na dokumentne sisteme
- spremlja sistemsko infrastrukturo dokumentih sistemov ter zagotavlja delovanje v skladu s pričakovano razpoložljivostjo
- nudi pomoč uporabnikom na drugi ravni podpore
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

Rok za prijavo:  8. 3. 2019 – 22. 3. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615