Datum objave: 13.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) - m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017103
 • Tarifni razred: VII/2-II
 • Vrsta zaposlitve: skrajšan delovni čas (50 odstotkov oziroma 20 ur na teden)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 01. 04. 2019dalje, s poskusno dobo 3 mescev
 • delovno mesto je v Mariboru

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija)
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri (teologija, zakonske in družinske študije, religiologija in etika)

Ostali pogoji:

 • usposobljenost za delo z računalnikom (uporaba računalniških orodij)
 • aktivno znanje slovenskega in tujega jezika
 • poznavanje predpisov/pravil s področja študijskih zadev
 • priporočeno znanje s področja administrativnega vodenja dela, dela s strankami in projektnega dela
 • priporočene so izkušnje z urejanjem spletnih strani (urejanje vsebine)
 • komunikativnost, profesionalen odnos, prijaznost, samostojnost, inovativnost
 • izpit B kategorije
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • opravljanje administrativnih in drugih tajniških del za prodekana, vodjo Enote in tajnika fakultete,
 • sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštne evidence za Enoto,
 • vodenje raznih evidenc in kartotek za Enoto,
 • posredovanje informacij o izobraževalnih dejavnostih na fakulteti,
 • dajanje pojasnil in svetovanje študentom,
 • vpisovanje rednih in izrednih študentov,
 • vodenje evidenc o študentih dodiplomskega študija ter I. in II. stopnje bolonjskih programov ter obdelava in posredovanje statističnih podatkov,
 • skrb za korespondenco med Enoto v Mariboru in FNM in FF UM,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • pripravljanje gradiv za delovna telesa fakultete

4. Prijava:
Datum objave: 13. 3. 2019
Rok za prijavo: 7 dni od objave, do vključno 20.3.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov

Kontaktna oseba na članici:  Lea Jensterle, 01 434 58 12,