Datum objave: 15.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  VODJA PODROČJA/ENOTE (Z DO 5 ZAPOSLENIMI); J017932 M/Ž

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri, knjigarstva in pravnih smeri
 • izkušnje z urejanjem avtorskih pravic v okolju znanstvenega publiciranja in digitalnem okolju (DRM)
 • izkušnje z organizacijo prodaje in distribucije znanstvenih izdaj

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • izvršuje sklepe organov fakultete
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podroben opis

 • pomoč pedagogom pri urejanju avtorskih pravic za študijska gradiva
 • priprava in shranjevanje študijskih gradiv v elektronski obliki
 • svetovanje o avtorskih pravicah v okolju znanstvenega publiciranja
 • koordinacija prodaje in distribucije izdaj Založbe FDV
 • vodenje zalog in inventura izdaj založbe FDV
 • strokovna pomoč Komisiji za učbenike

Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 29. 3. 2019

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi. Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi: napredno znanje MS Office aplikacij, poznavanje orodij za oblikovanje e-publikacij, spletno komuniciranje 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: komunikacijske in organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, kreativnost in zanesljivost, odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu

Delovno razmerje: določen čas, (dolgotrajna bolniška odsotnost) – krajši delovni čas – 50% oziroma 20ur/teden. 3 mesece poskusno delo.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Klemen Izda, Telefonska številka: 01/ 58 05 137, E-mail: