Datum objave: 15.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC III  (J033021)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta s polnim delovnim časom (40 ur tedensko).  
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
• Zahtevana izobrazba:
- nižja poklicna izobrazba
• Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
- vestnost in natančnost,
- komunikativnost, 
- tolerantnost ,
- urejenost,
- znanje uradnega jezika,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.
Prednost bodo imeli kandidati z osnovno usposobljenostjo za delo z računalnikom.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vzpostavljanje telekomunikacijskih povezav  in posredovanje sporočil z evidenco,
- odgovornost za nemoteno delovanje in vzdrževanje telefonske naprave,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu vodje,
- dajanje informacij in usmerjanje obiskovalcev,
- vodenje  evidence obiskovalcev in uporabnikov prostorov,
- izdajanje ključev  za prostore fakultete  z vodenjem  evidence, 
- sprejem in posredovanje poštnih pošiljk osebne dostave naslovniku, 
- posredovanje nujnih in drugih sporočil posameznim delavcem  fakultete,
- spremljanje dogajanja  ter nadzor dogajanja na monitorju video nadzora objekta in okolice,
- po potrebi odpiranje elektronskih garderobnih omaric,
- opravljanje drugih nalog, tudi nalog varovanja in zaščite premoženja, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje splošne službe.

4. Rok za prijavo:  do 02.04.2019.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po pošti na
naslov: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Maja Zdešar, telefonska številka: (01) 520 77 33