Datum objave: 18.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Raziskovalec m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: H017004
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za obdobje trajanja projekta predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2021
• Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14)
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14)
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne družboslovne smeri oziroma dvopredmetni pedagoški študijski program angleškega jezika/angleškega jezika s književnostjo/anglistike oziroma magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program anglistika ali poučevanje angleščine (ISCED 14)
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji;
- aktivno znanje angleškega jezika in vsaj še enega tujega jezika poleg angleščine
- zaželene delovne izkušnje
          
3. Kratek opis dela in nalog:
- delo na projektu Listiac (Erasmus+ projekt – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms)
- načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta
- izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
- priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu
- koordinacija pilotne izvedbe projekta na šolah
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom, za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2021.

5. Datum objave: 18. 3. 2019

6. Rok za prijavo: 7 dni od datuma objave oziroma do 25. 3. 2019

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Zaposlitev bo financirana iz sredstev EU.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NK59488.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: