Datum objave: 19.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 2.4. 2019)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  V FINANČNO-RAĆUNOVODSKI SLUŽBI

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
Poskusno delo:3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- tri leta delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju (knjigovodska opravila, prednost imajo kandidati z izkušnjami iz vodenja glavne knjige)

Opis dela in nalog:
- Samostojno vodenje glavne knjige.
- Samostojno usklajevanje kontov glavne knjige in pomožnih knjigovodskih evidenc.
- Knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah.
- Samostojno spremljanje in kontrola saldakontov kupcev in dobaviteljev.
- Spremljanje in kontrola stanj ter pomoč pri izdelavi finančnih poročil na projektih
- Pomoč pri vodenju davčnih evidenc.
- Priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listih.
- Izvajanje operativnih nalog in priprava poročil na svojem delovnem področju.
- Spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju.
- Sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: od 19.03.2019   do vključno 2.4. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marinela Tomšič Kompara
Telefonska številka: 01 320 3030