Datum objave: 19.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2 – II (J017103) M/Ž       

Pogoji za opravljanje dela:
• univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
• odlično znanje angleškega jezika,
• samoiniciativnost,
• zaželeno poznavanje 3. stopenjskega študija,
• znanje dela z osebnim računalnikom,
• dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj
• zaželen opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bodo morali opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja)

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, zaposlitev bo realizirana po prejemu soglasja za zaposlitev h rebalansu kadrovskega načrta za leto 2019.
Poskusno delo traja 3 mesece.

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis dela:
- spremljanje in priprava razpisov za 3. stopenjski študij in priprava dokumentacije
- svetovalno delo s študenti
- vodenje, organiziranje in izvajanje dela v referatu za 3. stopenjski študij
- priprava poročil, odločb in sklepov
- vodenje evidenc
- vodenje postopkov samoevalvacije študijskih programov ALUO
- sodelovanje s komisijami senata in strokovnimi službami Univerze in Akademije
- sodelovanje pri pripravi sprememb vseh študijskih programov Akademije
- izvedba najave študijskih programov akademije vključno s pripravo seznama predavanj za vse tri stopnje študija
- vodenje upravnih postopkov priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja študija na 1. , 2. in 3. stopnji
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Kandidati naj dokazila o izpolnjevanju pogojev in prijavo skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: do 28. 3. 2019