Datum objave: 21.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Znanstveni svetnik IX-0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NK65113

Šifra DM: H019008 - Znanstveni svetnik IX-0 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019008,
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – dopolnilno delo nad polnim delovnim časom 2 uri/tedensko (5 %)      
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.04.2019 do 31.12.2019.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktorat s področja matematike;
• veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika ali rednega profesorja iz matematičnih področij, sprejet na UL;
• inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost,

Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo na J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 20.03.2019.

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 20.03.2019 do 25.03.2019.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766 509
E-mail: