Datum objave: 22.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Znanstveni sodelavec za delo na projektu Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnje veške umetnosti v Sloveniji (m/ž)

Trajanje zaposlitve: za določen čas – 2 leti in 3 meseci (od 1.4.2019 do 30. 6. 2021)

Delovni čas: krajši delovni čas 20 ur tedensko

1. Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba (smer): doktorat znanosti s področja umetnostne zgodovine
- Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za umetnostno zgodovino

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika,
- vsaj 1 leto delovnih izkušenj na raziskovalnih projektih,
- računalniška znanja (urejevalniki besedil – zahtevno),
- sposobnost vodenja raziskovalnih projektov, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, dobro razvite komunikacijske veščine, sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov,
- reference na področju raziskovanja slovenske umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka ter zgodovine umetnostne zgodovine

3. Kratek opis del in nalog:
- Raziskovalno delo po programu projekta
- Sodelovanje pri organizaciji mednarodnih dogodkov
- Priprava rezultatov raziskav za objavo

4. Nastop dela: 1. 4. 2019

5. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 27. 3. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: