Datum objave: 27.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: RAZISKOVALEC  na Katedri za organsko kemijo za določen čas 8 mesecev in s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:
-     visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri ali  magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske  smeri,
- veljaven habilitacijski naziv asistent raziskovalec za področje organske kemije ali asistent za področje organske kemije,
- aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo MS Office in različnih kemijskih programov, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- poskusno delo 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstveno raziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na raziskovalnih in industrijskih projektih s področja organske kemije/sinteze,
- eksperimentalno delo v laboratoriju,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu pred postavljenega.

4.  Rok za prijavo: Od  27. 3. 2019 do 6. 4. 2019

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki nimajo veljavnega habilitacijskega naziva, izpolnjujejo pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv.
V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv in priložiti izjavo, da soglaša, da se lahko njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov: Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: