Datum objave: 02.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

objavlja prosto delovno mesto:

Raziskovalec VII/2-0 (šifra DM: H017004) na projektu VERBUM_SAT – Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach (m/ž)

Trajanje zaposlitve: za določen čas – 2 leti, oziroma do 31.3.2021

Delovni čas: polni delovni čas 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba s področja družboslovja ali humanistike

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje angleškega, hrvaškega in srbskega jezika (razumevanje: tekoče, govor: tekoče, pisno: tekoče)
 • poznavanje računalniškega orodja MS Office
 • dokazljivo znanje na področju metodologije kvalitativnega raziskovanja
 • 1 leto izkušenj z izvajanjem samostojnega raziskovalnega dela
 •  zaželene praktične ali raziskovalne izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami (otroci, migranti, žrtve nasilja)
 • dobro razvite komunikacijske veščine
 • organizacijske spretnosti
 • sposobnost za timsko delo
 • samoiniciativnost

Opis del in nalog:

 • znanstveno-raziskovalno in strokovno delo pri raziskavah na projektu;
 • organizacija mednarodnih dogodkov  v skladu s programom projekta;
 • komunikacija s projektnimi partnerji in drugimi sodelujočimi akterji;
 • pomoč pri koordiniranju dela med posameznimi notranjimi in zunanjimi izvajalci;
 • pomoč pri administrativnem upravljanju projekta;
 • udeležba na sestankih in delavnicah projekta na podlagi napotitve nadrejenega;
 • snovanje, upravljanje in izvajanje komunikacijske strategije, vključno z izvajanjem nalog, povezanih z odnosi z mediji in drugimi zunanjimi ter notranjimi javnostmi;
 • izvajanje promocijskih aktivnosti in diseminacije rezultatov projekta
 • priprava projektnih materialov (publikacij, promocijski material, fotografije, družbena omrežja itd.;)
 • skrb za tekste in objave na spletni strani projekta, priprava glasil in obvestil za javnost (v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku);
 • skrb za celostno grafično podobo projekta;
 • priprava poročil o opravljenem delu;
 • podpora pri pripravi vsebinskih poročil o projektu;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno  5. 4. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: