Datum objave: 02.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V, (J015038) – M/Ž

2. Zaposlitev za:
nedoločen čas, predvidoma od 01. 05. 2019 dalje, s polnim delovnim časom, z dvomesečno poskusno dobo.

3. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:  
- srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri
- srednja splošna izobrazba ustrezne smeri
Zahtevani pogoji:
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov

4. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih v referatu fakultete,
- opravljanje tehnično administrativnih del (priprava poročil, zapisov, fotokopiranje),
- spemljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela,
- vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja,
- priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije,
- arhiviranje dokumentacije,
- obveščanje in informiranje,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje.

Podrobnejši opis:
- sprejem študentov in ostalih obiskovalcev, organizacija sestankov, rezervacija sejnih sob, naročanje pisarniškega materiala ipd.,
- skrbništvo nad evidenco in prevzemom pošte,
- opravljanje temeljnih nalog upravljanja dokumentarnega gradiva,
- vodenje evidenc za potrebe študentskega referata,
- administrativna podpora prodekanu za pedagoško dejavnost,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in tajništva vodstva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• natančnost in zanesljivost,
• komunikativnost,
• samoiniciativnost,
• prilagodljivost,
• znanja za uporabo računalniških programov.

5. Rok za prijavo: od 3. 04. 2019 do vključno 8. 04. 2019

6. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo življenjepis.
Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov z obveznim  pripisom »Strokovni delavec v referatu«.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

7. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: