Datum objave: 09.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Komunikacijski sistemi, Programska oprema komunikacijskih sistemov, Mobilni in telematski sistemi, Internetni sistemi, Internetne storitve in aplikacije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, od 01. 05. 2019 dalje in s trimesečnim poskusnim delom

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
 • doktor znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili, oziroma izjavo, da je vlogo v izvolitev v naziv že oddal.
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnemu delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Od kandidata se pričakuje tudi sodelovanje pri raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij s poudarkom na:

 • sistemi interneta stvari,
 • apliciranju rešitev IoT na področju energetike in logistike,
 • obdelavi velikih količin podatkov,
 • obdelavi blokovnih verig.

Rok za prijavo: 7 dni, do vključno 17. 04. 2019

Kontaktna oseba na članici: Vera Wabra, tel. št.: 4768 427, e-mail:  .