Datum objave: 10.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001)
za izvajanje vaj pri predmetih: Energetika in okolje (UN), Konvencionalni viri električne energije (MAG), Alternativni viri električne energije in energetski trgi (MAG), Proizvodnja električne energije (VS), Elektroenergetika (VS).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas od 1. 5. 2019 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
- doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

 Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
- delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- osnovno poznavanje vsebin, ki so povezane z razpisanimi predmeti,
- znanje angleškega jezika,
- poznavanja osnov računalniškega programiranja,
- pripravljenost naučiti se rokovanja z laboratorijsko opremo,
- osnovna komunikacijska znanja potrebna za komunikacijo s študenti in z nosilci predmetov,
- samostojnost in odgovornost.

4. Rok za prijavo: 7 dni do vključno 17. 4. 2019

5. Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,
e-mail: