Datum objave: 11.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI

 • Šifra DM: J017101 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
 • tri leta delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju (knjigovodska opravila, prednost imajo kandidati z izkušnjami iz vodenja glavne knjige)

Opis dela in nalog:

 • Samostojno vodenje glavne knjige.
 • Samostojno usklajevanje kontov glavne knjige in pomožnih knjigovodskih evidenc.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah.
 • Samostojno spremljanje in kontrola saldakontov kupcev in dobaviteljev.
 • Spremljanje in kontrola stanj ter pomoč pri izdelavi finančnih poročil na projektih
 • Pomoč pri vodenju davčnih evidenc.
 • Priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listih.
 • Izvajanje operativnih nalog in priprava poročil na svojem delovnem področju.
 • Spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju.
 • Sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: od 11.4.2019 do vključno 25.4.2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.


Kontaktna oseba na članici: Marinela Tomšič Kompara, Telefonska številka: 01 320 3030