Datum objave: 12.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – III (šifra DM: J017104) v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik – tajništvo Centra (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
- znanje angleškega jezika: dobro razumevanje, govorjenje, branje in pisanje;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- vestnost, natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- svetovalna, administrativno-tehnična in organizacijska pomoč vodji strokovne službe Centra pri opravljanju njegovih nalog;
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj, konferenc, simpozijev, seminarjev, izobraževanj, tečajev, sestankov, sej ipd.;
- sodeluje pri promocijski dejavnosti Centra;
- ureja spletne strani Centra;
- skrbi za racionalno porabo finančnih sredstev na stroškovnih mestih Centra;
- pripravlja zahtevke za naročilnice, pogodbe in potne naloge, zbira ponudbe, izdaja račune, naroča strokovno literaturo ipd.;
- skrbi za obračun in pregled pravilnosti obračuna potnih nalogov;
- piše zapisnike sej in sestankov;
- vodi arhiv in sezname, zbira in skenira dokumente ipd. ter nabavlja pisarniški material;
- koordinira in organizira povezave med skupnimi službami fakultete in Centrom ter sodeluje pri fakultetnih delovnih skupinah;
- uresničuje sklepe in navodila, izdana na Centru, fakulteti in univerzi;
- spremlja zakonodajo in druge predpise s področja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter univerzitetne in fakultetne akte;
- opozarja na morebitne postopke in odločitve, ki bi bile v neskladju z zakonodajo, univerzitetnimi in fakultetnimi akti ter internimi navodili;
- skupaj z vodjo Centra pripravlja LDN in LFN ter poročila o delu za celotni Center ter izvaja naloge v skladu z njimi;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

5. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno  18. 4. 2019.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: