Datum objave: 17.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NL25712

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017101,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Začetek dela: 1. 6. 2019.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020.
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne, upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (2.bol.stopnja)
 • aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP).

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega,

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri administrativnem vodenju študijskih programov na vseh stopnjah (evidentiranje podatkov o študentih v informacijskem sistemu, izvedba vpisa in uradnih ur, priprava dokumentacije študenta ob diplomiranju ter kontrola pravilnosti podatkov itd.),
 • izdaja potrdila, odločbe, sklepe, pogodbe, račune in druge dokumente študentom v povezavi s študijskimi zadevami,
 • spremlja in obravnava postopke s področja študijskih zadev,
 • obvešča in informira študente o tekočih študijskih zadevah,
 • skrbi za mednarodno izmenjavo študentov in ureja študijske problematike tujih državljanov,
 • vodi arhiv s podatki o študiju, evidence diplomantov ter njihove poklicne kariere (alumni),
 • izvaja administrativne postopke v zvezi s priznavanjem izobraževanja,
 • sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju študijskih zadev,
 • pripravlja in sodeluje pri izdelavi statistik, evidenc in poročil s področja študijskih zadev, pedagoških obremenitev in študentskih anket,
 • sodeluje v postopkih za promocije doktorjev znanosti in nadomešča v času odsotnosti sodelavke, ki vodi to področje.

Datum objave: 17. 4. 2019

Rok za prijavo: 20 dni od 17. 4. 2019 do 7. 5. 2019.

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljejo na naslov
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:   

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766-509
E-mail: