Datum objave: 19.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec: VII/1

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J037003
 • Tarifni razred: VII/1
 • Raven izobrazbe: 6 (6/2)
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas predvidoma od 15. 5. 2019 dalje

Pogoji za opravljanje dela: 
 
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri poučevanje biologije - kemije ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije – kemije ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije - kemije

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujega jezika.
Zaželene delovne izkušnje z delom v kemijskem laboratoriju.
Poskusno delo: 3 mesece.

Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za nedoločen čas predvidoma od 15. 5. 2019.

Datum objave : 23. 4. 2019

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 26.4.2019

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov: UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NL35295 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: