Datum objave: 25.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje MATEMATIKA,
M/Ž (D010001)
za izvajanje vaj pri predmetih: Matematika 1, Matematika 2 in Matematični praktikum na VSŠ programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika, Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Matematika 4 in Numerične metode na UNI študijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika, Uporabna statistika na UNI študijskem programu 2. stopnje Elektrotehnika ter Matematika za statistike na UNI študijskem programu 2. stopnje Uporabna statistika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas od 01. 10. 2019 dalje s trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematične smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematične smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) matematične smeri ali
-  specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) matematične smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) matematične smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja matematične smeri ali
- doktor znanosti  (3. bolonjska stopnja) s področja matematične smeri
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika.

 Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Matematika
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili, oziroma izjavo, da je vlogo v izvolitev v naziv že oddal.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
- uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnemu delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
- delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
-     opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega       mesta.

4. Rok za prijavo: 20 dni, do vključno 06. 05.  2019

5. Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,
e-mail: