Datum objave: 30.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ČISTILKA II
• Šifra DM: J032001   
• Tarifni razred: II.
• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Poskusno delo: 1 mesec

2. Pogoji za opravljanje dela:
• popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
• dobro znanje slovenskega jezika
• vestnost in natančnost, urejenost
• delo bo potekalo v popoldanskem času

3. Kratek opis dela in nalog:
• čiščenje ateljejev in ostalih prostorov stavbe (v najširšem pomenu)
• zaklepanje stavbe, zapiranje oken v prostorih
• čiščenje zunanjosti stavbe in vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)
• opozarjanje nadrejenega strokovnega delavca o morebitnih poškodbah in napakah v prostorih in na učilih
• priprava prostorov
• po potrebi čiščenje dislociranih enot po navodilih nadrejenega
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

4. Rok za prijavo: do vključno 8. 5. 2019

5. Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom pošljejo na:
e- naslov:
ali po pošti na naslov: Erjavčeva ulica 23, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Nina Gršič
Telefonska številka: 01/ 421 25 07