Datum objave: 29.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1.  Razpisano delovno mesto:
  A. RAZISKOVALEC  – m/ž

  Šifra DM: H017004
  Tarifni razred:  VII/2 
  Zahtevana izobrazba: 7. raven izobrazbe (visokošolska univerzitetna – prejšnja oz.
  magistrska – 2. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri (farmacija, kemija, klinična biokemija, biokemija)

ALI 
  B. ASISTENT Z DOKTORATOM – m/ž
  Šifra DM: H019001
  Tarifni razred: IX
  Zahtevana izobrazba: 8/2 raven izobrazbe z naravoslovnega področja (farmacija, kemija, klinična biokemija, biokemija)
  
Veljaven habilitacijski naziv: asistent ali asistent-raziskovalec za področje
   farmacevtske kemije ali toksikološke kemije.  Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za
   izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

2.    Število razpisanih delovnih mest:  1

3.   Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4.    Kratek opis dela in nalog: 
Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na EU projektu ENABLE (»European Gram Negative Antibacterial Engine«), strokovno sodelovanje z ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah

7.   Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas trajanja del na projektu, od 1. 6. 2019 do 31. 1. 2020, s polnim delovnim časom.

8. Rok za prijavo:  do 15. 5. 2019  
 
Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:

9.  Kontaktna oseba na članici:
Prof. dr. Danijel Kikelj
Telefonska številka: 4769-561
e-mail: