Datum objave: 14.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – III (šifra DM: J017104) v Centru za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska- 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- organizacija jezikovnih in drugih tečajev na Centru ter koordinacija opravljanja izpitov iz tujih jezikov (zbiranje in vodenje evidenc udeležencev, izdaja računov in potrdil udeležencem oziroma naročnikom, finančno spremljanje in priprava poročil, skrb za urejeno dokumentacijo in arhiv Centra);
- sodelovanje pri organizaciji konferenc, simpozijev in poletnih šol (sodelovanje pri zbiranju in vodenju evidenc udeležencev, pomoč pri izdaji računov in potrdil udeležencem);
- sodelovanje pri publicistični in promocijsko-predstavitveni dejavnosti ter urejanju spletnih strani Centra, pri pripravi dolgoročnih in kratkoročnih načrtov dela Centra ter gradiv za seje sveta Centra in drugih strokovnih sestankov;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

5. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno  20. 5. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: