Datum objave: 14.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – III (šifra DM: J017104) v Znanstveno raziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- izvajanje operativnih nalog delovnega področja - projekti in programi ARRS, mladi raziskovalci
- vodenje obremenitev za raziskovalno delo za izračun plač in zaposlitev iz raziskovalnih sredstev in ažuriranje baze obremenitev ARRS
- izračun plana porabe materialnih sredstev in spremljanje namenske porabe pri shemi financiranja v okviru ARRS
- priprava in urejanje finančnih poročil za raziskovalne programe, temeljne in aplikativne projekte, ciljne raziskovalne projekte ter mlade raziskovalce
- vodenje sintetične in analitične evidence po STM v programskem orodju za vodenje projektov (EFAMT)
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov Okvirnih programov EU področja komunikacijskih aktivnosti npr. Noč raziskovalcev (koordinacija projekta in nadzor nad izvajanjem aktivnosti, priprava analiz za potrebe internega in zunanjega poročanja)
- sodelovanje pri načrtovanju drugih projektnih predlogov projektov domačih in tujih shem
- sodelovanje pri aktivnostih za promocijo in komuniciranje znanosti
- vodenje režijskih stroškov
- finančni obračuni in poročila za potrebe fakultete
- sodelovanje pri javnih razpisih
- evidenca sredstev za materialne stroške (za projekte ARRS, pogodbe, mlade raziskovalce)
- vodenje in koordinacija razpisov za raziskovalno opremo in poročanje o nakupih opreme
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  22. 5. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: