Datum objave: 15.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC – VI-0, M/Ž
na Katedri

Šifra DM: J016037 – STROKOVNI DELAVEC – VI-0,
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016037,
Tarifni razred: VI,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• višja strokovna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne smeri, višješolska izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge družboslovne smeri, 
• znanja za uporabo računalniških programov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost,
• znanje enega svetovnega jezika.

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
- izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
- vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
- priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
- arhiviranje dokumentacije
- obveščanje in informiranje
- spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:
- opravljanje tajniških del na katedri
- razporejanje pošte
- urejanje dokumentacije na katedri, za pedagoško in raziskovalno delo
- pisanje zapisnikov
- dajanje informacij strankam
- vodenje različnih evidenc in kartotek  na katedri

Datum objave: 15.05.2019

Rok za prijavo: 20 dni, od 15.05.2019 do vključno 04.06.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: