Datum objave: 16.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2, M/Ž
v Kadrovski službi

Šifra DM: J017903 – POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2, M/Ž
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017903,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• aktivno znanje angleškega jezika,
• organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
• poznavanje predpisov s kadrovskega področja
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

• sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
• samostojno vodenje zadev različnih področij
• sodelovanju pri delu organov članice in univerze
• sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
• vodenje in organiziranje dela kadrovske službe
• določanje plač zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo (plačni razredi, napredovanja, dodatki)
• izdelava sistemizacije in opisov delovnih mest
• svetovanje in koordiniranje v zvezi z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem, nagrajevanjem ter drugimi kadrovskimi postopki
• pripravljanje in izdelava kadrovsko razvojnih in drugih analiz, načrtov dela  ter poročil
• vodenje habilitacijskih postopkov
• sodelovanje pri delu komisij fakultete v zvezi s kadrovskimi in habilitacijskimi postopki

Datum objave: 16.05.2019

Rok za prijavo: 20 dni, od 16.15.2019 do vključno 05.06.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: