Datum objave: 21.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASITENT Z DOKTORATOM

za področje TRŽENJA ali področje MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA,
šifra DM: D010001 (m/ž),
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2.    Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
•    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
•    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
•    magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

•    specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri
•    magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri

•    doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
•    doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
•    asistent za habilitacijsko področje TRŽENJE
ali
•    asistent za habilitacijsko področje MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
•    smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Delovne izkušnje:
•    /

Poskusno delo:
•    3 mesece

3.    Kratek opis dela in nalog:
•    vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
•    sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
•    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
•    nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
•    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
•    skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
•    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
•    stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
•    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje iz pedagoškega procesa.

4.    Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

•    Življenjepis
•    Dokazila o izobrazbi
•    Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje trženja oziroma management in organizacija ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Predviden datum zaposlitve je 1. 10. 2019 oziroma kasneje, po prejemu vseh soglasij potrebnih za realizacijo zaposlitve, če ta ne bodo dana do 1. 10. 2019.

5.    Rok za prijavo: do vključno 15. 6. 2019;
prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite PRIJAVA NA RAZPIS RAKT2019-1

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si