Datum objave: 23.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (D010001) M/Ž (področje javne uprave)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti, za polni delovni čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »javna uprava« oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
  • tekoče znanje slovenskega jezika,
  • tekoče znanje angleškega jezika.

Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 22. 6. 2019.

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, potrdilo o povprečni oceni  vseh izpitov vseh letnikov ter brez ocene diplome in potrdilo o znanju tujega  jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Tel.: 01 5805 560; el. naslov: