Datum objave: 24.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto:  VODJA PODROČJA, Šifra DM: J017932  v  Službi za kadrovske in splošne zadeve

 • 1 prosto delovno mesto
 • zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca zaradi porodniške odsotnosti
 • čas nastopa dela: predvidoma 15. septembra 2019
 • poskusno delo 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri, s predhodno končano 1. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo,
 • 3 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kratek opis dela in nalog:

 • organizacija dela kadrovske službe,
 • spremljanje in preučevanje predpisov s področja delovnopravne zakonodaje,
 • skrb za zakonitost izvedbe postopkov,
 • izvedba postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
 • priprava pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih in podjemnih pogodb,
 • zagotavljanje podatkov v informacijskem sistemu,
 • priprava podatkov za obračun plač,
 • priprava in izračun letnih načrtov dela,
 • vodenje drugih kadrovskih postopkov in priprava dokumentov iz delovnega področja,
 • skrb za ažurnost podatkov v kadrovskih evidencah,
 • vodenje habilitacijskih postopkov,
 • priprava poročil s področja dela,
 • vodenje statistike,
 • podpora pri delovanju fakultetnih organov,
 • priprava gradiva za obravnavo na senatu,
 • vodenje arhiva s področja delovanja kadrovske službe,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širši okvir delovnega mesta po nalogu  tajnika fakultete.

Rok za prijavo:  do vključno  18. junija 2019. Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov:

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić Stefanović
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: