Datum objave: 27.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE

 • Šifra delovnega mesta: J017916
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, previden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2019.
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri,
 • Poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
 • Znanja za uporabo računalniških programov,
 • Vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

Kratek opis dela in nalog:

 • Organizacija in nadzor dela v računovodsko finančni službi,
 • Izdelava kontnega plana članice,
 • Izdelava računovodskih izkazov in drugih računovodskih poročil,
 • Obračun amortizacije za osnovna sredstva,
 • Priprava statističnih in drugih ustreznih poročil iz svojega področja,
 • Spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
 • Vodenje glavne knjige in dnevnikov glavne knjige,
 • Obračun DDV,
 • Priprava finančnega načrta,
 • Skrb za razvoj delovnega področja in permanentno izobraževanje,
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: od 27. 5. do vključno 6. 6. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte:  email: ).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: