Datum objave: 30.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Tajnik članice VII/2 – šifra DM: J017908 (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri ali visokošolska univerzitetna (prejšnja) praviloma pravne smeri ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri,
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice;
- kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev;
- zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji;
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice;
- priprava osnov za splošne akte članice;
- sodelovanje pri delu organov članice in univerze;
- izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva;
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 15 dni, do vključno 14. 6. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev ter dokazila o  izpolnjevanju pogojev naj kandidati in kandidatke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: