Datum objave: 31.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX-0 (šifra DM: H0190019)
za delo v programski skupini Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov (m/ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti;
- veljaven habilitacijski naziv raziskovalec ali asistent za področje: bibliotekarstvo, informacijska znanost;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje enega svetovnega jezika;
- znanje za uporabo računalniških programov;
- poznavanje strokovnega področja dela programske skupine;
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

3. Kratek opis del in nalog:
- raziskovalno delo in diseminacija rezultatov na tematskih področjih, vezanih na delo programske skupine Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov;
- priprava letnih poročil, analiz, itd;
- udeleževanje notranjih delovnih posvetov raziskovalne skupine;
- druge naloge povezane z raziskovanjem po navodilu vodje programske skupine;
- opravljanje drugih nalog po nalogu predstojnika organizacijske enote, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 
4. Trajanje zaposlitve:
- določen čas do 31. 12. 2022 (za čas trajanja programske skupine);
- delo s krajšim delovnim časom 21 ur tedensko.
 
5. Nastop dela: 15. 6. 2019

6. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 5. 6. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: