Datum objave: 31.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NM09813

Šifra DM: J017101 – Samostojni strokovni delavec VII/2 - 0 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017101,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od 1. 7. 2019 dalje.
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba praviloma pravne smeri ali druge ustrezne smeri (2.bol.stopnja)
• aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP).

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- urejanje in hramba dokumentov iz svojega delovnega področja;
- usklajevanje upravno administrativnega dela med organizacijskimi enotami članice;
- vodenje evidenc, pisanje zapisnikov in odločb, priprava gradiva ter evidenčni nadzor nad izvrševanjem sprejetih odločitev;
- vodenje postopkov v zvezi z zaposlovanjem tujcev in drugih kadrovskih postopkov;
- priprava pogodb, pravilnikov in drugih pravnih aktov.

Datum objave: 31. 5. 2019

Rok za prijavo: 8 dni od 31. 5. 2019 do 8. 6. 2019.

Pisne vloge naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:   

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766-509
E-mail: