Datum objave: 05.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 - III

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017104
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 9. 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) študijske smeri bibliotekarstvo/informacijska znanost z bibliotekarstvom.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- zaželen strokovni izpit iz bibliotekarstva
- poznavanje dela z modulom COBISS/Izposoja
- izkušnje z modulom COBISS3/Zaloga.
- izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
- aktivno znanje angleškega jezika
- sposobnost za timsko delo
- samoiniciativnost, kreativnost, dinamičnost, zanesljivost
- odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu

Delovne izkušnje: najmanj 1 leto v knjižnici

Poskusno delo: 3 mesece

Urnik dela: izmenski

3. Kratek opis del in nalog
- posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
- delo s programsko opremo COBISS3/Prevzemanje zapisov in COBISS3/Zaloga
- informacijsko svetovalno delo
- sodelovanje pri projektih
- promocija informacijskih virov knjižnice
- sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum objave: 5. 6. 2019

5. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave do 10. 6. 2019

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 1. 9. 2019.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NM20558 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: