Datum objave: 05.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI V – za računovodstvo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J015037
Tarifni razred: V.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 2 meseca

Pogoji za opravljanje dela:
- srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri, ali
- srednja splošna izobrazba ekonomske smeri
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- poznavanje predpisov področja
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- načrtuje in opravlja dela na ožjih strokovnih področjih
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- vodi razne evidence po navodilih
- administrativna opravila
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- evidentira in vpisuje prispele zahtevke za izplačilo ter posreduje v njihovo izplačilo,
- spremlja in kontrolira nakazila iz tujine, pripravlja prenakazila članicam, vodi evidence mednarodnih projektov, knjiži in pošilja obvestila  članicam,
- pripravlja, pregleduje, usklajuje e-račune, nadzira postopke likvidacije, kontrolira priloge v dokumentnem sistemu in  pravilnost obdelav v  računovodskem sistemu,
- kontrolira knjigovodske evidence,
- sodeluje pri izvajanju finančno-operativnih nalog na področju mednarodnih projektov rektorata,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 21. plačni razred.

Rok za prijavo:  1. 6. 2019 – 18. 6. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna finančno računovodska služba, ga. Marija Klančišar, e-naslov: