Datum objave: 10.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC  -  m/ž
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje šifra del. mesta: H019007,
za določen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 20%
predvidena zaposlitev od 1.7.2019 do 30.6.2021  

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja tekstilstva
2. Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje tekstilstvo
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, retorične sposobnosti,  

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo na projektu »Čiščenje in formulacija kemikalij s superkritičnimi fluidi«
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 14.6.2019  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39, 
e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si