Datum objave: 11.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest


Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), m/ž   • Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017102
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu, predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2021.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomsko računovodske smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomsko računovodske smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomsko računovodske smeri
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanja za uporabo računalniških programov,
- poznavanje dela v javnem sektorju
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost
- vodstvene in organizacijske sposobnosti
- aktivno znanje enega tujega jezika
Delovne izkušnje: 2 leti
Poskusno delo: 3 mesece
 

3. Kratek opis del in nalog
• samostojno preverja usklajenost virov in sredstev
• zbira in izdeluje obračune
• odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije
• vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih (blagajna, banke, fakture),
• vodenje glavne knjige (knjiženje, kontiranje)
• priprava temeljnic za potne naloge
• nadomeščanje odsotnih delavcev znotraj finančno računovodske službe zaradi zagotovitve nemotenega poteka dela
• nadomešča vodjo finančno racunovodske službe v primeru njegove odsotnosti  

4. Datum objave: 11. 6. 2019

5. Rok za prijavo: 15 dni od datuma objave (do 26. 6. 2019)  

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2021.  

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NM34616 in na spletni strani UL.  

7. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si