Datum objave: 14.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto ASISTENT v nazivu: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM za področje socialno delo na Katedri za duševno zdravje v skupnosti - m/ž) (do vključno 22.6.2019)

 • Šifra DM: D010001
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.09.2019 do 30.6.2020
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve:  01.09.2019

Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ALI
 • Magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri ALI
 • Magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ALI
 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ALI
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri;
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje socialno delo. če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v  ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • poznavanje področja duševno zdravje v skupnosti in dezinstitucionalizacije
 • izkušnje s projektnim delom
 • znanje angleškega jezika
 • zaželeno znanje srbskega jezika
 • znanja za uporabo  računalniških orodij
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:
Datum objave: 14.6.2019, rok za prijavo 8 dni, od 14.6.2019 do 22.6.2019.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.


Kontaktna oseba na članici:
Alenka Majer
Telefonska številka :  01/3006236
E mail: