Datum objave: 16.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI VII/2-0 (šifra DM D017002) m/ž

za določen čas enega leta – za študijsko leto 2019/2020, za delo s polnim delovnim časom

Delavec bo opravljal delo na tuji univerzi, in sicer na Tokijski univerzi za tuje študije (TUFS) Tokio, Japonska.

2.    Pogoji za opravljanje dela:
-    univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
-    dobro znanje japonskega jezika;
-    delovne izkušnje eno (1) leto iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika
-    delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
-    poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3.    Kratek opis del in nalog:
-    poučuje slovenščino kot tuji jezik na univerzah v tujini oz. na določenih območjih (zamejstvo, izseljenstvo) tudi kot drugega ali prvega jezika v skladu z letnim programom dela in programom univerze gostiteljice ter v skladu z ustreznim javnoveljavnim programom za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
-    opravlja mentorsko delo za študente, preverja znanje študentov,
-    sodeluje pri pripravi in izvedbi študijskih programov na univerzah v tujini,
-    organizira predavanja, kulturne dogodke, izvaja druge projekte in promovira slovenski jezik, literaturo in kulturo,
-    skrbi za razvoj lektorata na univerzi gostiteljici, pripravlja letni delovni načrt in letno poročilo o delovanju lektorata,
-    se stalno strokovno izpopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika in dvakrat letno udeleži delovnih srečanj ter izobraževanja, ki jih organizira nosilec programa,
-    poučuje na Seminarju slovenskega jezika ,literature in kulture enkrat v treh letih, oziroma če to ni možno, na drugih tečajih slovenščine kot tujega jezika za študente v organizaciji nosilca programa,
-    se povezuje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije ter visokošolskimi in drugimi institucijami glede mednarodnega sodelovanja in študija v Republiki Sloveniji; posreduje informacije o možnostih izmenjav učiteljev in študentov ter študija v Republiki Sloveniji

4.    Pričetek dela: 1. 10. 2019

5.    Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 22. 6. 2019.


Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
-    življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in funkcionalnih znanj
-    dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa.
po e-pošti na naslova kadrovskasluzbaFF@ff.uni-lj.si in stu@ff.uni.lj.si.