Datum objave: 19.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104 M/Ž

Ob prijavi dopišite, da se prijavljate na delovno mesto v Osrednji družboslovni knjižnici. Brez slednjega pripisa vaše prijave na delovno mesto žal ne bomo mogli upoštevati.
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri oz.  bibliotekarstva
- aktivno znanje slovenskega jezika
- angleški jezik stopnja vsaj C1 (Skupni evropski jezikovni okvir)
- bibliotekarski strokovni izpit
- dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS 3 (A, B1, B2, C)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobni opis:
- nabava gradiv, e-virov in bibliografska obdelava
- izločanje, zaščita, hramba knjižničnega gradiva
- sodelovanje pri razvoju in izvajanju e-storitev za uporabnike
- sodelovanje pri izobraževalnih dejavnostih knjižnice
- sodelovanje pri projektih, razstavah in promocijskih dejavnostih knjižnice
- sodelovanje pri evalvaciji knjižničnih e-virov in e-storitev
- informacijska in referalna dejavnost ter drugo delo z uporabniki
- nadomeščanje na izposoji

4. Rok za prijavo:  od 19. 6. 2019 do 3. 7. 2019          

kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- napredno znanje MS Office aplikacij, 
- moduli v sistemu COBISS,
- poznavanje orodij za oblikovanje predstavitev,
- spletno komuniciranje
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
- sposobnost timskega dela,
- samoiniciativnost, kreativnost in zanesljivost,
- odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu,
- Prednost predstavlja znanje drugega tujega jezika (stopnja vsaj B2)

6. Delovno razmerje: določen čas, 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), polni delovni čas – 100 % oziroma 40 ur/teden.
3 mesece poskusno delo, občasno izmensko delo

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: