Datum objave: 20.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1  (J037003) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za geotehniko (1 prosto mesto), za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer ali
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer ali
 • univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • obvladovanje računalniških orodij MS Word, Excel, Power Point;
 • znanje angleškega jezika;
 • sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • poskusno delo 3 mesece.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 • imajo izkušnje pri delu z merilno tehniko,
 • znajo uporabljati grafična orodja (ACAD …),
 • imajo osnovna znanje programiranja.

Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
 • izvajanje terenskih in laboratorijskih preiskav ter izvedba vzorčenja na terenu,
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih naprav,
 • skrb za red v laboratoriju,
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
 • nadziranje izvajanja varstvenih ukrepov in normativov varnosti in zdravja pri delu,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega delavca.

Rok za prijavo: Datum objave: 20. 6. 2019, do 20. 7. 2019

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: