Datum objave: 21.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE, M/Ž, v Službi za gospodarske zadeve in komuniciranje

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017903,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov;
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • aktivnosti pri pogodbah in sodelovanju FS z deležniki, primarno na tržni dejavnosti
 • identificirati in vzpostavljati raziskovalne priložnosti FS na domačih in mednarodnih trgih/projektih,
 • vodenje  Službe za gospodarske zadeve in komuniciranje
 • strateško vodenje in nadzor  PR dejavnosti
 • sodelovanje pri razvoju in izvajanje sistema nadzora kakovosti dejavnosti FS
 • samostojno vodenje internih projektov in sooblikovanje strategij
 • sodelovanje pri ostalih analitsko-administrativnih in pravnih zadevah po nalogu vodstva
 • priprava in pomoč pri formiranju pogodb z deležniki na tržni dejavnosti
 • strateško vodenje PR dejavnosti, promocija, vzpostavljanje povezav in mrež za povečanje razvojne in pedagoške dejavnosti
 • intenzivna in ciljna komunikacija z gospodarstvom in širšo javnostjo
 • okrepiti organizacijo javnih dogodkov (Dnevi strojništva, poletna šola idr.)
 • povečati prepoznavnost in dejavnost Alumni kluba
 • sodelovanje in vzpostavljanje sistemov kontrole kakovosti
 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strateških smernic fakultete
 • sodelovanje pri izvajanju sistemov za medsebojno sodelovanje znotraj fakultete
 • sodelovanje pri analizah vodstva o delovanju in razmerah fakultete in zunanjih deležnikov
 • promovirati in internacionalizirati dejavnost Fakultete

Datum objave: 21.06.2019

Rok za prijavo: 15 dni, od 21.06.2019 do vključno 06.07.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:


Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Alojzija Baranašič, telefonska številka: 01 477 1 140,
E-mail: