Datum objave: 24.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA / MOLEKULSKA BIOLOGIJA / MIKROBIOLOGIJA 

 • Šifra DM: asistent v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001) m/ž
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom
 • Delovni čas: polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): /
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: biologija, mikrobiologija;
 • magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) smer: molekulska in funkcionalna biologija, mikrobiologija;
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja): /
 • magisterij znanosti (prejšnji) smer: biologija, genetika, mikrobiologija
 • doktorat znanosti  ( prejšnji )  smer: biokemija in molekulska biologija, genetika, mikrobiologija;
 • doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  smer: biokemija in molekulska biologija, genetika, mikrobiologija;
 • veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje genetika ali molekulska biologija ali mikrobiologija;

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • znanja za uporabo računalniških orodij,
 • inovativnost 
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

Rok za prijavo: do 29.06.2019.

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :

UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Uroš Petrovič;  01 320 3401,