Datum objave: 28.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 - III

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017104
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 9. 2019

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:

 • univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) študijske smeri bibliotekarstvo/informacijska znanost z bibliotekarstvom ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) študijske smeri bibliotekarstvo/informacijska znanost z bibliotekarstvom

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • bibliotekarski strokovni izpit
 • poznavanje dela z modulom COBISS/Izposoja
 • izkušnje z modulom COBISS3/Zaloga.
 • izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • sposobnost za timsko delo
 • samoiniciativnost, kreativnost, dinamičnost, zanesljivost
 • odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • Delovne izkušnje: zaželeno 2 leti v knjižnici
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Urnik dela: izmenski

Kratek opis del in nalog

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
 • pridobivanje in hranjenje knjižničnega gradiva
 • referalno delo za posamezna strokovna področja
 • informacijsko svetovalno delo in promocija informacijskih virov knjižnice
 • sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • razvoj in vzdrževanje spletne strani knjižnice UL PEF
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
 • nadomeščanje odsotnih delavcev zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela
 • vodenje statistike opravljenega dela
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 28. 6. 2019

Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave do 3. 7. 2019

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 1. 9. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

E-vlog ne sprejemamo.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NM74642 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: