Datum objave: 28.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA (2 delovni mesti)

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, 2 delovni mesti

Zaposlitev za nedoločen čas od predvidoma 1.10. 2019 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo. Možna je prijava za polovični delovni čas (50%).

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba:
 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja) ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike*,
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: do 1. 9. 2019 

Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:

 • življenjepis,
 • bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu. *Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.
 • kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov s pripisom »asistenta«. Prijava je možna tudi za kandidate, ki bodo pridobili 2. stopnjo izobrazbe do 17.9.2019. Možna je prijava za krajši delovni čas (50%).

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Kontaktna oseba na članici: Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: