Datum objave: 04.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Trajanje zaposlitve: za določen čas 17 mesecev (od 1.8.2019 do 31.12.2020)
 • Delovni čas: krajši delovni čas – 16 ur / teden (v obsegu 40% polnega delovnega časa)

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti s področja metalurgije in materialov
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Inženirski materiali
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov
 • Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah »Izdelava celovitega kataloga napak za skupino sivih litin«
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni, do 9.7.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici: ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39