Datum objave: 05.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC III (šifra DM: J033021) (m/ž) za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Zahtevana izobrazba:

 • nižja poklicna izobrazba

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • vestnost, natančnost

Poskusno delo: 1 mesec

Kratek opis del in nalog:

 • vzpostavljanje telekomunikacijskih povezav in posredovanje sporočil z vodenjem evidence;
 • dajanje informacij in usmerjanje obiskovalcev fakultete;
 • posredovanje nujnih sporočil posameznim delavcem fakultete;
 • odgovornost za nemoteno delovanje in vzdrževanje telefonske naprave;
 • videonadzor delovanja zapornice na dvorišču;
 • nadzor elektronskih vrat glavnega vhoda;
 • skrb za varovanje fakultetnega premoženja;
 • povezuje dela in naloge in delovni čas v recepciji;
 • opravljanje drugih del, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do vključno  10. 7. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana


Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2019 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: